Dzienniki Urzędowe z lat 2005-2000

Dzienniki Urzędowe Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wydane w latach 2003-2005 oraz zarządzenia Ministra Środowiska za lata 2000 - 2002. Materiał o charakterze informacyjnym.