Akty zawierające hasło "Powołanie komisji"

Filtr
Tytuł
(Poz. 66) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.
(Poz. 48) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
(Poz. 46) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
(Poz. 45) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych.
(Poz. 44) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.
(Poz. 43) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.
(Poz. 39) Decyzja Ministra Środowiska nr 10 z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zasobów Kopalin.
(Poz. 23) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.
(Poz. 22) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego.
(Poz. 21) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego.
(Poz. 18) Decyzja Nr 5 Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zasobów Kopalin.
(Poz. 17) Decyzja Nr 4 Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych.
(Poz. 16) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
(Poz. 10) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
(Poz. 2) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw technologii i analityki w działalności geologiczno-górniczej.
(Poz. 76) Decyzja Ministra Środowiska Nr 28 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zasobów Kopalin.
(Poz. 75) Zarządzenie Ministra środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin.
(Poz. 62) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.
(Poz. 55) Decyzja Ministra Środowiska Nr 8 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych.
(Poz. 54) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych.
(Poz. 47) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. zarządzenia Ministra Środowiska zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego
(Poz. 45) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Kampinowskiego Parku Narodowego
(Poz. 41) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego
(Poz. 36) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego łączonych Instytutów: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego instytutu Badawczego oraz Insty
(Poz. 35) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji do spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych
(Poz. 26) Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego
(Poz. 9) Zarządzenie nr 9 Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
(Poz. 63) Zarządzenie nr 53 Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin
(Poz. 56) Zarządzenie nr 46 Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
(Poz. 53) Zarządzenie nr 43 Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich
(Poz. 54) Zarządzenie nr 53 Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie składu osobowego Krajowej Komisji Nesiennictwa Leśnego
(Poz. 43) Zarządzenie nr 42 Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego
(Poz. 42) Zarządzenie nr 41 Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego
Zarządzenie nr 44 Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskich
Zarządzenie nr 43 Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie powołania Komisji Opracowań Kartograficznych
Zarządzenie nr 42 Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie powołania Komicji Dokumentacji Hydrogeologicznych
Zarządzenie nr 41 Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie powłania Komisji Zasobów Kopalin
Zarządzenie nr 35 Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji Nagród przyznawanych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego w zakresie ochrony środowiska, gosp
Zarządzenie nr 34 Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Zarządzenie nr 5 Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, zasad powoływania członków oraz trybu działania Komisji Nagród przyznawanych za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształ
(Poz. 46-56) Dziennik Urzędowy nr 3 z 2003 r.
(Poz. 19-32) Dziennik Urzędowy nr 2 z 2004 r.
(Poz. 22-46) Dziennik Urzędowy nr 2 z 2005 r.
(Poz. 69-90) Dziennik Urzędowy nr 3 z 2006 r.
(Poz. 91-111) Dziennik Urzędowy nr 4 z 2006 r.
(Poz. 112-133) Dziennik Urzędowy nr 5 z 2006 r.
(Poz. 46-65) Dziennik Urzędowy nr 3 z 2007 r.
(Poz. 66-74) Dziennik Urzędowy nr 4 z 2007 r.
(Poz. 1-15) Dziennik Urzędowy nr 1 z 2008 r.
(Poz. 16-23) Dziennik Urzędowy nr 2 z 2008 r.
(Poz. 24-49) Dziennik Urzędowy nr 3 z 2008 r.
(Poz. 50-109) Dziennik Urzędowy nr 4 z 2008 r.
(Poz. 110-123) Dziennik Urzędowy nr 5 z 2008 r.
(Poz. 1-30) Dziennik Urzędowy nr 1 z 2009 r.
(Poz. 31-49) Dziennik Urzędowy nr 2 z 2009 r.
(Poz. 47-64) Dziennik Urzędowy nr 3 z 2005 r.
(Poz. 1-20) Dziennik Urzędowy nr 1 z 2011 r.
(Poz. 1-26) Dziennik Urzędowy nr 1 z 2010 r.
(Poz. 27-55) Dziennik Urzędowy nr 2 z 2010 r.
(Poz. 56-69) Dziennik Urzędowy nr 3 z 2010 r.
(Poz. 13) Zarządzenie nr 13 Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji do spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych